Apie mus

= 0 ? screen.colorDepth : screen.pixelDepth;
//–>

<!–
document.write("Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas„);
//–>

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Naujos kartos „Europe Direct“ teikia objektyvią informaciją Europos klausimais, organizuoja įvairius renginius, skatina Europos pilietiškumą mokyklose ir koordinuoja veiklą su kitais ES tinklais regionuose ir vietiniais partneriais.

EUROPE DIRECT Tauragė centras yra Europos Sąjungos Europe Direct tinklo dalis. Centrų veiklą finansuoja Europos Komisija. Visos centrų paslaugos yra nemokamos.
2021 m. gegužės 1 d. devyniuose Lietuvos miestuose veiklą pradėjo naujos kartos „Europe Direct“ centrai. Jie veikia Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje ir Visagine. Visoje Europos Sąjungoje veiklą vykdo 424 tokie informacijos centrai.
Europe Direct Tauragė centras (ED) pristato Europos Sąjungą, jos politiką ir vertybes. Jis padeda palaikyti svarbų ES institucijų ir piliečių ryšį ir atskleisti, kaip Europa kovoja su COVID-19 pandemija, kaip, įgyvendindama programą „NextGenerationEU“ ir siekdama žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos, skatina ekonomikos atsigavimą. Taip pat ED reguliariai teikia objektyvią informaciją Europos klausimais ir kartu diskutuoja su piliečiais apie Europos Sąjungos padėtį ir ateitį.
EUROPE DIRECT Tauragė centro, kaip ir kitų tinklo centrų, vaidmuo ir įgaliojimai 2021 metais buvo modernizuoti, atsižvelgiant į ankstesnes kartas. Naujos kartos centras organizuoja piliečių dialogus bei įvairius dalyvaujamuosius renginius, kaip antai Konferencija dėl Europos ateities, ir prisideda prie Europos viešosios erdvės plėtojimo. Jis teikia vietos žiniasklaidai aktualią informaciją apie ES politiką ir prioritetus, įtraukia ją į savo veiklą ir padeda Europos Komisijai stebėti su ES politika susijusius vietos aspektus. ED taip pat skatina aktyvų Europos pilietiškumą mokyklose ir koordinuoja veiklą su kitais ES tinklais regionuose ir vietiniais komunikacijos partneriais, taip užtikrinant lengvesnę prieigą prie informacijos piliečiams, organizacijoms bei įmonėms.

Į EUROPE DIRECT skambučių centrą galima kreiptis gimtąja kalba nuo pirmadienio iki penktadienio 9:00–18:30 val. Kitu laiku galite palikti balso pašto žinutę.
Iš fiksuoto ryšio telefono į EUROPE DIRECT skambučių centrą galite paskambinti nemokamai.
00 800 6 7 8 9 10 11
Iš mobilių telefonų ar ne ES šalies į EUROPE DIRECT centrą galima paskambinti telefonu +322 299 96 96 (taikomi standartiniai tarifai).
Jūs susisieksite su angliškai kalbančiu operatoriumi, kuris prireikus sujungs su operatoriumi, kalbančiu viena iš oficialiųjų ES kalbų.

Kontaktai