Šiame portale rasite naujausią ir patikimą informaciją, susijusią su karu Ukrainoje

Yra ukrainiečių ir rusų kalbomis.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_lt