Daugiau apie pirmininkavimą ES Tarybai ir Ispanijos tikslus šį pusmetį skaityk čia:

https://www.consilium.europa.eu/…/presidency-council-eu/